top of page

Korona virus

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky a v návaznosti na Opatření obecné povahy ze dne 16. března 2020 Č. j.: MZDR 12066/2020-1/MIN/KAN , Mimořádné opatření Č. j.: MZDR 12312/2020-2/MIN/KAN ze dne 29. března 2020 a Mimořádné opatření Č. j.: MZDR 13311/2020-1/MIN/KAN ze dne 25.března 2020 Ministerstvo zdravotnictví ke dni 15. dubna 2020 doporučuje poskytovatelům zdravotních služeb následující:

Opět poskytujeme v plném rozsahu péči preventivní, diagnostickou, dispenzární, léčebnou, paliativní při nastavení následujících protiepidemických opatření:

-objednáváme pacienty do ambulance po předchozí telefonické domluvě na konkrétní dobu tak, aby nedocházelo k přítomnosti více než 3 pacientů pro 1 ambulanci v čekárně současně (jeden pacient přichází, jeden odchází, jeden čeká na vyšetření)

-oddělená ordinační doba po telefonické domluvě pro indikované pacienty na testování COVID-19-Rapid test a pacienty s onemocněním COVID-19

-na žádost pacienta nebo firem je možné provést testování na COVID-19-Rapid testem za úhradu 500kč

-používání osobních ochranných pomůcek podle doporučení MZ, v čekátně dostupná dezinfekce přípravky s virucidním účinkem

Doporučuje se i nadále, umožnují-li to okolnosti, využívat možnost vzdáleného přístupu k zajištění preskripce formou eReceptu, vydávání neschopenky/karantény formou eNeschopenky, zajištění žádanek k laboratornímu vyšetření a umožnění telefonické konzultace s lékařem.

bottom of page