top of page

Korona virus

Opět poskytujeme v plném rozsahu péči preventivní, diagnostickou, dispenzární, léčebnou, paliativní při nastavení následujících protiepidemických opatření:

-objednáváme pacienty do ambulance po předchozí telefonické domluvě na konkrétní dobu tak, aby nedocházelo k přítomnosti více než 3 pacientů pro 1 ambulanci v čekárně současně (jeden pacient přichází, jeden odchází, jeden čeká na vyšetření)

-oddělená ordinační doba po telefonické domluvě pro indikované pacienty na testování COVID-19-Rapid test a pacienty s onemocněním COVID-19

Doporučuje se i nadále, umožnují-li to okolnosti, využívat možnost vzdáleného přístupu k zajištění preskripce formou eReceptu, vydávání neschopenky/karantény formou eNeschopenky, zajištění žádanek k laboratornímu vyšetření a umožnění telefonické konzultace s lékařem.

bottom of page